o muzeum

Stowarzyszenie Obszary Kultury oraz Poleski Ośrodek Sztuki realizują projekt Muzeum Karolewa. Celem przedsięwzięcia jest budowanie i wzmacnianie więzi społecznych, poprzez zainteresowanie mieszkańców osiedla Karolew jego historią. Chcemy zachować przed zapomnieniem  wspomnienia ludzi, którzy

za moment odejdą zabierając ze sobą cenne informacje i pamiątki. Zależy nam aby młodzi mieszkańcy znali historię tego miejsca, która stanowi zapis historii miasta. Taka znajomość  miejsca pozwala na identyfikację

z nim i  wyzwala postawę obywatelską. W ramach projektu będą realizowane:  

- rozmowy z najstarszymi mieszkańcami służące zebraniu wspomnień i pamiątek, a także zdjęć dawnego Karolewa, 

- spotkania w instytucjach wychowawczo - oświatowych z najstarszymi mieszkańcami znającymi historię miasta, 

- spacer tematyczno – historyczny adresowany do najmłodszych, organizowany we współpracy z przewodnikami łódzkimi TOTUTOTAM,

- warsztaty animacji, na których powstanie makieta dawnego Karolewa, organizowane dla najmłodszych mieszkańców we współpracy ze Studiem Animacji Freework,

- plener fotograficzny -  adresowany do dorosłych, prowadzony przez fotografika, w trakcie którego będą fotografowane ciekawe  historycznie miejsca na osiedlu. W efekcie powstanie wystawa, prezentowana w różnych instytucjach na osiedlu,

- gra uliczna – dla wszystkich mieszkańców, organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Topografie.

W formie zabawy walcząc o nagrody, uczestnicy poznają historie rodziny Plihalów, a także ich spuściznę,

- wystawa fotografii i makiety dawnego Karolewa.

Powstanie wreszcie Wirtualne Muzeum Karolewa. Na stronie znajdą się wszystkie materiały zebrane

i opracowane w trakcie realizacji projektu,

a także dokumentacja zdjęciowa  i filmowa z jego przebiegu. Projekt Muzeum Karolewa dofinansowano

ze środków Programu Grant na lepszy start współfinansowanego ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.